Archive for maj, 2014

Valets segerherrar

2014/05/29

Valets segerherrar
EU valet är över, till fasa för en del men till glädje för andra.
1933 kom Adolf Hitler till makten. Hans ideologi gick ut på att hävda att Tyskland var mer än för andra och att det tyska folket förtjänade ett bättre öde.
1:a världskrigets fredsuppgörelse var allt annat än gynnsamt för Tyskland. Lågkonjunktur och arbetslöshet spädde på det hela.
I detta läge kom Hitler in i bilden som en frälsare för folket.
Allt var Judarnas fel. Judarna blev den yttre fiende som orsakade alla problem i Tyskland. Nu skulle det bli ordning och reda.
Han var en god talare som kunde få massorna med sig. Allt skylldes på Judarna som orsak till det tyska folkets lidande. De tog alla jobb, och drev egna affärer som blomstrade, på det tyska folkets bekostnad.
Efter sitt makttillträde satte han fart på den tyska industrin, allt gick framåt och arbetslösheten sjönk. Samtidigt började han beskära människornas fri och rättigheter, i synnerhet judarnas.
Vi skall komma ihåg att han blev vald i demokratiska val. Alla såg att han var en stor ledare som fick saker och ting gjorda.
Att han senare utökade sina egna maktbefogenheter så att han till slut blev envåldshärskare gjorde inget, landet blomstrade och en ny framtidstro spred sig, utom hos ett fåtal skeptiker som anade att allt inte stod rätt till.
Hitler var ingen person med ekonomisk insikt, sannolikt hade inte hans ekonomiska satsningar varit hållbara i längden.
Den första september 1939 startade han historiens värsta blodbad och utrotning av sex miljoner judar bl.a.

Vår tids nationalister
Över hela Europa blåser nu högerextremistvindar, vilket blev tydligt i samband med EU valet.
I land efter land är de främlingsfientliga partierna på frammarsch. Vad som kan vara orsaken till detta borde nog kunna undersökas närmare.
I Finland, som tar emot få invandrare har Sannfinländarna ändå klart för sig att ”Somalier parasiterar”.
Polens högerparti gör uttalanden som får mig att tänka på medeltiden. ”Avskaffa rösträtten. Kungen skall styra med hjälp av Guds nåde. Förvandla EU- kommissionen till en bordell. Kvinnan är mindre smart än mannen. Förbjud handikappade att vistas på offentlig plats.” Partiet fick nästan 10 % av rösterna.
Frankrike och dess ledare Le Pen. ”Muslimer ockuperar hela Frankrike. Ebola virus skulle kunna lösa invandrarproblemen. Det finns gaskamrar”.
I Ungern talar man om ”lusinfekterade Israeler”.
Storbritannien och deras Uqip. ”Rumäner är av lägre kvalitet”. Deras rasistiska uttalanden var tydligen populära, för partiet får skicka 23 ledamöter till Bryssel (Sverige har 20 platser).
För er som vill läsa mer, se länk nedan.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/uttalandena-som-chockar-europa_3602490.svd?sidan=3
Skall bli mycket spännande att vilka SD skall samarbeta med.
Folk i allmänhet är mest intresserade av att ha ett arbete för att kunna försörja sig och få mat och husrum. EU:s imperiebyggare pratar helst om ekonomisk tillväxt och mer överstatlig makt till EU.
Vi går en minst sagt intressant tid till mötes.
Karl-Erik

EU- valet

2014/05/22

EU- valet
Nu har vi chansen att kunna påverka Europas framtid, genom att gå och rösta på söndag.
De olika svenska partierna har en massa åsikter över vad som är viktigt, och varför vi skall rösta på just deras kandidat.
För att få så många röster som möjligt gäller det att ha en bred önskelista som täcker in allt.
När de svenska parlamentarikerna kommer ner till Bryssel så sammanförs de i olika grupper med partiföreträdarna från de andra länderna. I de andra länderna har partierna andra namn, men grupperingarna höger, vänster och mittemellan brukar innehållsmässigt stämma in någorlunda.
Nu lär det visst finnas sju st. partigrupper i EU. De olika nationella partierna från olika länder uppgår kanske till över hundra sammanlagt, det blir därför naturligt att sammanföra dem i grupper.
”Kohandel” är det vanligaste sättet att bedriva politik på, i EU parlamentet. Alltså, om du röstar med mitt förslag så röstar jag med ditt.
Efteråt kan du fundera över, hur det var med din påverkan? Stämde dina åsikter överens med den kandidat du röstade på, och hans åsikter?
Allt tog sin början år 1952, när kol och stålunionen (gemenskapen) bildades.
Tyskland och Frankrike enades om att bilda en union, för kol och stål. Eftersom stålproduktion var en viktig del i krigsindustrin och för att kunna bedriva krig, så menade man att ett samarbete skulle kunna minska riskerna för framtida krig.
Ett mycket sunt och bra förslag, allra helst som fler länder ingick i gemenskapen.
Samarbetet utökades så småningom till andra områden och allt fler länder kunde ansöka om inträde i gemenskapen. Tankar om ett överstatligt organ började ta form.
Mer och mer makt överflyttades till EU från de nationella länderna, samtidigt som EU började peta i medlemsländernas inre angelägenheter. Drömmen om ett Europas förenta stater hägrade för de styrande.
För Sveriges del var detta djupt olyckligt. Framgångar inom miljöområdet och i demokratiprocessen fick ta flera steg bakåt s.k. anpassning.
EU:s misshushållning med allmänna medel är stort men ingen bryr sig, utom en Holländsk revisor (van Beuten ?) som slog larm för ett antal år sedan. Aha, tänkte jag. Han måste få nobelpris för sina upptäckter. Vad hände? Han fick sparken. Adjö med den demokratin.
Eller att EU skall bestämma formen på gurkor, surströmmingen eller snusets vara eller icke vara. Samtidigt som en miljon av Frankrikes 600 000 bönder kan få jordbruksbidrag.
Även om det mesta av dessa tokerier har korrigerats så dyker det ständigt upp nya, som vargdebatten t.ex. Den avstår jag från att lägga mig i.
När de Baltiska länderna blev EU medlemmar, så var den första frågan ”hur skall vi anpassa skogsbruket för att få mesta möjliga bidrag”. Det var förstås inte frågan om någon sorts rationalisering.
Varför skall det rationaliseras, så länge Sverige tillhör nettobidragsgivarna till EU budgeten. Listan på konstigheter kan göras hur lång som helst.
Det franska partiet Front National, och engelska Uqip, som båda är EU kritiska gör ibland uttalanden som skulle få svenska politiker att bli mörkrädda. Kritik och motsättningar inom Europa finns redan så det räcker till.
Trots allt anser jag att EU har ett berättigande, främst för att stävja rasism och främlingsfientlighet och makthavarnas förkärlek att gripa till vapen, för att kunna lösa sina egna problem.
Själv måste jag erkänna att jag någon gång har pinkat i havet och därigenom påverkat näringsbalansen genom tillförsel av ammoniak- och fosforföreningar. Samma påverkan kan man nog räkna med genom att rösta i EU valet.
Rösta gärna i EU valet, välj ut någon politiker som ser trevlig ut. Gärna någon äldre som inte behöver ta hänsyn till någon framtida karriär. Allt är inte bara tok som EU ställer till med.
Karl-Erik

Hög utbildning ger långt liv och god hälsa

2014/05/15

Hög utbildning ger långt liv och god hälsa
Sluta ät bantningsdieter och skaffa en hög utbildning i stället. Detta är kontentan av en ny forskningsrapport.
I den svenska delen av rapporten har man bl.a. jämfört Danderyds kommun med Vårby, båda orterna i Stockholm.
Medellivslängden i Danderyd är ca fem år längre än i Vårby, vilket förklaras av att Danderydsborna har en högre medelinkomst än i Vårby.
När man sedan undersökte utbildningsnivån skilde ännu mer. En högutbildad i Danderyd har 18 år längre medellivslängd, än en lågutbildad i Vårby.
Rika högutbildade personer har dessutom en bättre hälsa än lågutbildade fattiga.
Tre % av Sveriges invånare anser att de är fattiga, vilket är långt färre än invånarna inom övriga EU. De fattiga i Sverige har inte fått det ekonomiskt sämre sedan 80- talet, däremot har inkomstklyftorna ökat. De rika har blivit rikare.
Fattiga människor känner sig fattigare om inkomstklyftorna ökar. Detta finns det belägg för i historien.
Under 1800- talets industrialisering ökade inkomstklyftorna och en social oro spred sig i samhället. I början på 1900- talet etablerades välfärdssamhället och inkomstklyftorna och den sociala oron minskade. Sedan 80- talet har klyftorna ökat igen.
I den globala världen får man nog säga att maktkoncentrationen börjar bli ett problem, där de rikaste personerna suger till sig kapitaltillgångarna i allt snabbare takt.
Nu är det inte precis löner och arbetsinkomster som galopperar uppåt. Det är snarare vinster på kapital och skattefria utdelningar som är problemet.
Fattiga människor i världen får allt mindre del av välfärden, samt att de får arbeta allt hårdare för att behålla den levnadsstandard de har.
I ett exempel från London berättas, att det byggs lyxlägenheter i centrala London som kostar en halv miljard att köpa, och köpare finns.
I andra delar av London har det startats ideella organisationer som delar ut matkassar till behövande.
Listan på snedfördelning kan göras hur lång som helst, men hur har det kunnat bli på detta sätt? Jag överlåter till någon annan mer kunnig person att forska i detta.
Det kanske inte överhuvudtaget är ett problem, kan det vara så att en del människor helt enkelt är lata och oföretagsamma? Detta kan knappast vara hela sanningen.
Någonting är i alla fall fel när heltidsarbetande människor med normala inkomster och normalt boende, av någon anledning inte får ekonomin att gå ihop. Orsakerna kan förstås vara många, som t.ex. arbetar på fel ställe i förhållande till bostaden, barn med dyra fritidsaktiviteter.
I USA är situationen ännu värre. Det finns över 60 miljoner människor som inte har råd med sjukförsäkringspremierna och därför står utan sjukförsäkring. Detta trots att en del av dem har extrajobb förutom sitt ordinarie heltidsjobb.
Nu är inte USA det värsta landet när det gäller ojämlikhet, men man har flest multimiljardärer i USA.
De 82 rikaste människorna i världen har lika mycket tillgångar som de två miljarder fattigaste och dessutom är tendensen att de rika drar ifrån ytterligare.
I en värld där alla känner sig lika fattiga kan befolkningen acceptera detta . Om inkomstklyftorna blir alltför synliga bland ”vanliga” medborgare kan vad som helst hända.
Mitt råd till dagens unga, som vill ha ett långt liv i hälsa och välstånd, samt få en någorlunda inkomst. Skaffa så hög utbildning som möjligt. Börja plugga istället för att drömma om att bli någon sorts artist eller stjärna utan att behöva arbeta.
Karl-Erik

Klimatförändringar

2014/05/08

Klimatförändringar
Nä, vi lyckades inte. I årtionden har vi vetat om att klimatförändringar kommer att inträffa, om inte människorna genom sina regeringar kommer överens om en ändrad livsstil.
Miljökonferenser och storstilade ambitioner har avlöst varandra. Resultatet, ingenting.
Har ni någon gång lyssnat på femåringarna i sandlådan? ”Det var han som började, det är inte mitt fel, varför får han göra så där och inte jag?” mm.mm.
Nu har ett antal forskare enhälligt slagit fast att klimatförändringarna redan har börjat.
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/klimatforandringar-hotar-usa-varnar-studie/
Extrema vädersituationer har avlöst varandra under de senaste åren. Torka, översvämningar och våldsamma orkaner mm.
Havsvattennivåerna kan stiga upp emot en meter under detta sekel, åtminstone regionalt.
President Obama är bekymrad och kräver åtgärder, vilket verkar vara lite sent påtänkt.
Vad nu dessa vädersituationer beror på, går meningarna något isär. 99 % av alla forskare anser att det beror på människans påverkan, några fåtal forskare hävdar fortfarande att det är naturliga variationer. Att detta skulle kunna vara en bidragande orsak är väl inte helt uteslutet.
Nu är det med stor sannolikhet fullständigt meningslöst att försöka förhindra klimatförändringen.
Saker man inte kan påverka skall man heller inte ägna tid åt att försöka lösa.
Vad som nu gäller är att följa med och anpassa sig till en ny situation. Vi kommer att få ett ombytligare väder, mer häftigt och intensivt. Detta får vi leva med.
Att vi får ett varmare klimat innebär för min del att jag får förnya sommargarderoben oftare, samt att jag får mer användning av regnkläder.
Nya grödor kan odlas i trädgårdslandet, men ogräset växer väl också bättre. Djurlivet blir mer artrikt, med nya spännande insekter.
Att havsnivån skulle stiga en meter i Bottenhavet låter osannolikt med tanke på landhöjningen.
Hur människorna gör i andra delar av världen där det kommer att bli fullständigt obeboeligt, är väl ingenting vi behöver bekymra oss för. Det har vi inte gjort tidigare heller.
Mentaliteten bland svenskarna har fått en tydligare förskjutning om att andra människor får skylla sig själva, som har låtit sig födas på olämpliga platser på jorden.
Vi måste se om vårt eget hus, och nu kunna njuta av eventuella fördelar med klimatförändringarna.
Om man nu läser kvällstidningarna och veckopressen så speglar den ganska väl vad svenskarna vill läsa. Det är inte precis klimatförändringarna som det skrivs om. Skulle nu någon tidningsutgivare börja skriva om klimat, och miljöfrågor så skulle nog tidningen bli en aning svårsåld.
Nu vill inte jag vara den som försöker bromsa utvecklingen, den har redan gått för långt. I fortsättningen gäller anpassning.
Men jag är orolig för hur det kommer att sluta.
Karl-Erik

Avloppssverige håller andan

2014/05/01

Avloppssverige håller andan
2012-08-16 begick Nordanstigs kommun sitt livs största misstag, när kommunstyrelsen (Ks) beslutade att inte överklaga VA- nämndens dom om att inrätta ett verksamhetsområde för va i Sörfjärden.
Ett verksamhetsområde innebär att kommunen skall ta ansvar för vatten och avlopp inom ett visst område. Vilket innebär att kommunen skall äga och driva alla va- anläggningar inom verksamhetsområdet.
Efter nästan två år vet ingen hur anläggningen kommer att se ut, men utredningar pågår.
Nästan undantagslöst så brukar ett kommunalt va bestå av ett ledningsnät och ett avloppsreningsverk för spillvatten. Tillsyn och skötsel förenklas då väsentligt.
I Sörfjärden avstod man den lösningen därför att den inte kommer att fungera, dels på grund av ojämn belastning och att det endast bor ca 40 personer året runt boende. Dessutom skulle anslutningsavgiften hamna på över 170 000 kr per fastighet.
Länsstyrelsen (Ls) var av en annan åsikt, hade kommunen en gång beslutat om bildande av verksamhetsområde så skulle beslutet stå fast, oavsett hur felaktigt det var.
Argumenten att beslutet skulle stå kvar var svåra att finna, men med hjälp av lite lögner och lösryckta meningar ur WSP konsultrapport så ålade LS kommunen att åter bilda verksamhetsområde.
En baktanke som en del har framfört var att få upp ärendet i högsta domstolen för en miljöprövning. KS ledamöterna i Nordanstig var inte situationen vuxen för att förstå detta. En prejudicerande dom hade definitivt satt stopp för alla diskussioner.
Många svenska kommuner står i liknande situation som Nordanstig, Bygga eller inte bygga. De lär få vänta i minst två år till innan Nordanstig kommer till skott.
Naturligtvis finns det andra alternativ till va- lösning. Utredning av detta pågår för fullt.
Den springande punkten blir då om en alternativ lösning kan godkännas av Ls, med beaktande av vattentjänstlagen.
Kommunen har ansökt om en frivillig tillståndsprövning hos Ls. En sådan ansökan kan bli föremål för en del bryderi.
De reningstekniker som väljs skall klara följande krav.
Inte ge upphov till omgivningsstörningar, utan klara miljö och hälsoskyddskrav utifrån lokala förutsättningar.
Klara varierande belastning.
Kostnadseffektiv (investering och drift).
Eftersom Ls är en tillsynsmyndighet som tycks stå över vad som skrivs i miljöbalken, så behövs troligtvis ingen redovisning av ett nollalternativ. Ls har ålagt kommunen att bilda verksamhetsområde och därför behövs ingen redovisning över varför det skall byggas.
När kommunen har valt lösning (fördelsprövning) så kan följande tillstånd bli aktuella.
Vattendom, vattenverksamhet. Vattenverksamhet vid anläggande av utloppsledningar och passager av vattendrag mm.
Dispens från biotopskydd.
Kulturminnen/fornminnen.
Bygglov, strandskyddsdispenser.
När det gäller byggande av avloppsreningsverk vill säkert Havs och vattenmyndigheten ha ett ord med i laget.
Under de senaste åren har det framkommit problem med att läkemedelsrester går orenade igenom reningsverken till förfång för vattenlevande varelser. Att då anlägga nya reningsverk med recipient i haven kan vara diskutabelt.
Havs och vattenmyndigheten har i dagarna fått ett antal miljoner för att försöka komma tillrätta med dessa problem.
Hur kunde kommunen överhuvudtaget komma på ide´n att bilda verksamhetsområde i Sörfjärden?
Man angav problem med dricksvattenförsörjningen. Provtagningar visar att det finns tillräckligt med vatten i området.
E- kolibakterier hade uppmätts i badvattnet vid två provtillfällen. En ansamling av kanadagäss vid provtillfället var troligtvis orsaken till detta, vilket inte kan avhjälpas med ett reningsverk.
Ett stort antal avloppsbrunnar påstods vara icke godkända.
Fastighetsägarna skjuter nödvändiga reinvesteringar på framtiden i avvaktan på ”hur det blir”.
Karl-Erik Nordlund