Archive for november, 2011

En bra skola

2011/11/17

 

Vad kännetecknar en bra skola, naturligtvis en skola som håller hög kvalité.

 

Men vad är då kvalité i skolan? Nu börjar definitionen att bli besvärlig. Kan det vara att elever och föräldrar är nöjda med skolan? Eller att personalen tycker att de gjort ett bra arbete? Nej det är naturligtvis när eleverna får bra betyg.

 

Skolverket har kontrollrättat tusentals nationella prov. Resultatet blev rena cirkusen. Elever som av undervisande lärare har bedömts hålla MVG, har av skolverket fått underkänt (IG). Snacka om glädjebetyg.

 

Detta är naturligtvis en följd av att skolans kvalité mäts med hjälp av betygen, en annan följd av denna cirkus är att betygen har en dubbel målsättning.

 

Få elever har egentligen något intresse av betygen för betygens skull. Det verkliga huvudsyftet med betyg är att det utgör en inträdesbiljett till högra studier.

 

Skolledningens intresse av höga betyg är att det kan locka till sig fler elever, i den sanna konkurrentens anda.

 

Redan för ett tiotal år sedan påtalade jag detta för ansvariga politiker, men intresset och insikten var lika dålig då som nu.

 

I Nordanstigs kommun har man uppmärksammat problemen med att för många elever har ofullständiga betyg, och får problem att ta sig in på gymnasiet.

 

Detta problem tänker man tydligen lösa genom att minska lärartätheten. Steg två i denna process blir att ge samtliga elever ett steg högre betyg.

 

Svårare än så är det inte att få en bra skola. På många ställen har man redan insett detta.

 

En bra skola

2011/11/15

Vad kännetecknar en bra skola, naturligtvis en skola som
håller hög kvalité.

Men vad är då kvalité i skolan? Nu börjar definitionen att
bli besvärlig. Kan det vara att elever och föräldrar är nöjda med skolan? Eller
att personalen tycker att de gjort ett bra arbete? Nej det är naturligtvis när
eleverna får bra betyg.

Skolverket har kontrollrättat tusentals nationella prov.
Resultatet blev rena cirkusen. Elever som av undervisande lärare har bedömts
hålla MVG, har av skolverket fått underkänt (IG). Snacka om glädjebetyg.

Detta är naturligtvis en följd av att skolans kvalité mäts
med hjälp av betygen, en annan följd av denna cirkus är att betygen har en
dubbel målsättning.

Få elever har egentligen något intresse av betygen för
betygens skull. Det verkliga huvudsyftet med betyg är att det utgör en
inträdesbiljett till högra studier.

Skolledningens intresse av höga betyg är att det kan locka
till sig fler elever, i den sanna konkurrentens anda.

Redan för ett tiotal år sedan påtalade jag detta för
ansvariga politiker, men intresset och insikten var lika dålig då som nu.

I Nordanstigs kommun har man uppmärksammat problemen med att
för många elever har ofullständiga betyg, och får problem att ta sig in på
gymnasiet.

Detta problem tänker man tydligen lösa genom att minska
lärartätheten. Steg två i denna process blir att ge samtliga elever ett steg
högre betyg.

Svårare än så är det inte att få en bra skola. På många
ställen har man redan insett detta.

Karl-Erik