Archive for februari, 2011

Generationsklyftan

2011/02/22

 

Antikens filosofer klagade ofta över att deras lärljungar var ointresserade och lata. De ville hellre leka och roa sig än lyssna på filosofernas visdomsord.

Jag undrar ibland hur världen skulle ha sett ut om lärljungarna hade lyssnat på sina läromästare.

Fenomenet känns bekant. I dagens skoldebatt finns alla möjliga förslag för att förbättra undervisningen och göra eleverna mer motiverade. Kan det bero på någon sorts generationsklyfta?

Semesterbeteende

När semesterlagen infördes fick många svenskar en nyfunnen frihet. Vad skulle man ta sig till? Att åka hem och hjälpa till på föräldrarnas jordbruk hägrade knappast. Att åka ut på cykelsemester var ganska vanligt.

Fritidshuset var istället något som låg i tiden. Fyra väggar och ett tak, vatten hämtades ute, mat lagades på fotogenköket.

Föreslå gärna den semesterformen för era tonårsbarn i dag. Jag menar bara på skämt sådär.

I dag har barnen knappt tid att hälsa på oss i fritidshuset. Det skulle knappast falla dagens ungdomar in att äga ett fritidshus, man kan ju hyra, eller resa ut i världen och se sig omkring.

Att vara off

När jag hälsar på mina barn i Stockholm och deras familjer är det alltid trevligt, och man känner sig välkommen, frånsett att jag blir påmind om generationsklyftan.

Tänk er själv. Stig upp på morgonen för att sätta på kaffebryggaren. I köket finns inte längre någon kaffebryggare utan en stor skapelse med lysande färgglada lampor och olika knappar, påminnande om styrpanelen på ett rymdskepp, naturligtvis måste jag ha hjälp för att kunna manövrera denna skapelse, som kallas kaffemaskin.

Till morgonkaffet vill jag gärna läsa morgontidningen. Vi har ingen tidning därför att alla nyheter står ju på nätet blir jag upplyst om. Likadant med nyhetssändningen på radion, det finns på nätet.

Men TV nyheterna då, jag går in i vardagsrummet. Där finns i alla fall en stor TV- skärm med boxar och DVD- spelare. Jag sätter mig för att koppla på TV- apparaten, men hur. På bordet finns ca fem dosor, det gäller att trycka på rätt knapp på rätt dosa vid rätt tillfälle, jag ger upp.

Skönt att komma hem till Gnarp, så att man får ta del av lite media nyheter, så att man kan se om det hänt något i vår huvudstad.

Att vara on

I somras besökte jag broder Bengt i Karlstad. Där kunde jag känna generationssamhörigheten. En vanlig kaffebryggare, morgontidning plus DN och Svenska dagbladet på helgerna. När klockan blir åtta knäpper Bengt på radion, förinställd på P1.

 Efter frukost kan vi diskutera igenom världshändelserna. Redan efter ett par timmar hade vi löst Greklands ekonomiska problem, men tyvärr fick vi inte tillfälle att delge det Grekiska parlamentet vår lösning på deras problem.

Karl-Erik Nordlund

Vargarnas rike 2

2011/02/05

Nordlandets vargar har nu fått struktur på sitt ledarskap, hierarkierna är nu klara. Den store varghannen Delta 1, har befäst sin maktposition. Ingen rubbar honom, ingen tar ett beslut innan man frågat Delta 1. Även om han inte är ledarvarg, så är han den informelle ledaren.

Nästa steg i processen blir nu att fördela arbetsuppgifterna på de två ledarvargarna på ett sätt så att konflikter inte uppstår.

Uppfostringen av ungvargar har centraliserats till de centrala delarna av reviret, vilket fått till följd att en del vargar vid den östra revirgränsen har flyttat till ett angränsande revir. Stammen riskerar därmed att decimeras.

Ett annat problem är latringroparna. Skall det vara gemensam förvaltning eller enskild? Man har nu bestämt att det skall vara enskild förvaltning.

En varg som heter Judas är missnöjd med beslutet, och har med hjälp av de högre makterna fått en av deras tjänare att ifrågasätta vargarnas beslut. Med hjälp av lögner och utdrag ur dokument har Judas och hans hantlangare lyckats få de högre makterna att reagera.

Den stackars tjänaren är ännu inte medveten om i vilket infekterat getingbo han har stuckit in huvudet, men han blir snart varse.

KEN

Jäv

2011/02/01

Politiker som blir invalda i riksdagen, måste avyttra sina privata företag, och aktier, för att förhindra att de hamnar i en jävsituation när beslut skall tas.

I den kommunala politiken är reglerna inte lika hårda. Däremot kan inte ledamöterna delta i omröstningar där de har egna privata intressen.

Nyligen har socialstyrelsen uppmärksammat att kommunerna gör bristfälliga utredningar när det gäller barn i behov av särskilt stöd. För att slippa åtgärda problem i skolan görs utredningar som visar att svagpresterande och stökiga elever är särskolemässiga. Utredningarna har till syfte att spara resurser och slippa besvär.

I synnerhet kommuner har en vana att anlita konsulter till olika utredningar. Utredningarnas syfte är att visa att man tar rätt beslut.

Många konsultföretag arbetar enbart mot kommuner eller kommunala bolag.

När kommunen beställer en utredning är syftet att bekräfta något som är på förhand bestämt, det gäller då för utredaren att vinkla slutresultatet på ett sådant sätt att det framstår som trovärdigt. Eftersom kommunerna har en monopolställning finns inga utredningar som visar motsatsen.

Den utredare som gör en helt objektiv utredning kan fortsättningsvis inte räkna med att få några arbetsuppgifter av den kommunen.

I sällsynta fall kan en utredning vara ekonomiskt negativ för kommunen. I sådana fall är det ofta jäv eller egen prestige som styrt utredaren, för att ge fördelar till den/de som fått kommunens förtroende att beställa utredningen.

KEN