Archive for juli, 2010

Lojalitet

2010/07/30

Många arbetsgivare kräver av sina medarbetare lojalitet. Fullt förståeligt, det vore förödande om de anställda motarbetade företaget och varandra.

Inom familjen är vi också lojala med varandra, fattas bara annat.

Men vad händer när lojaliteterna hamnar i konflikt med varandra?

Antag att du arbetar åt ett företag som bedriver verksamhet som har passerat gränsen för vad som är lagligt, moraliskt eller juridiskt. Vem är du lojal mot?

Går du med i Hells Angels t.ex. då är saken klar, då har du redan i förväg accepterat deras regler. Men på ett vanligt företag som kanske arbetar med miljövård?

Med stolthet vet du att du gör en insats för miljön, men så börjar företaget slira lite med sin policy, man dumpar någon gifttunna på fel ställe för enkelhetens skull. Hur går det med lojaliteten?

Vi kan även titta på den politiska sfären. Med fast övertygelse går du in för att bli en aktad politiker som kämpar för medborgarnas bästa. Partiet drar upp riktlinjerna för hur ni skall agera i olika frågor. I vissa enskilda frågor har du en klar bild av vad som är det rätta, men partiet har en annan uppfattning.

Hur skulle det kännas att veta att du har rätt. Skulle du vara lojal mot de väljare som har röstat in dig i fullmäktige, eller skulle du vara lojal mot partiet?

KEN