Archive for juni, 2010

Maskrosbarn

2010/06/07

Snart börjar semesterekipagen rulla mot Sörfjärden, lyckligt ovetande om att det inte finns någon camping där längre.

Förberedelserna för att ta emot den första gruppen ungdomar pågår för fullt, redan nästa vecka kommer de.

De ansvariga för verksamheten har kontaktat kommunen flera gånger, och bett dem ta ner skyltarna efter E4 som hänvisar till campingen som inte finns.

Ett möte för allmänheten anordnades i söndags i syfte att informera om deras verksamhet och att lyssna av grannarnas synpunkter. Goda relationer med boende i närheten anser de vara viktigt.

Någon camping blir det inte i sommar, men däremot en kioskverksamhet. Affär hade de inte heller planerat denna säsong.

Infarten från Hårtevägen kommer att vara stängd, kiosken kommer att flyttas till annan plats med infart (ingång) mot öster vid f.d husvagnsparkeringen.

Att campingen försvinner beklagar vi, men istället gläds vi åt att det blir annan verksamhet där som kanske blir något bra för framtiden.

Att ett verksamhetsområde för VA, hänger som ett osäkert moln från ovan kände de inte till. I värsta fall kan det bli en obehaglig överraskning på några hundratusen kr.

KEN

Skattesmitare

2010/06/05

Ropen skalla, arbete åt alla. Arbetslinjen som gäller. Vi måste arbeta mer för välfärdens skull.

De högre makterna (HM) sänder ut sina signaler, vi har bara att lyda. De vet naturligtvis vad som är bäst, de är ju de som bestämmer. De har även skrivit lagarna och vet hur man tolkar dem.

De HM kan aldrig ha fel, och har de någon gång fel så bestämmer de att det är rätt ändå.

Själv arbetar jag alla dagar, men betalar inte ett öre i skatt för mitt arbete. Skattemyndigheten vet om mitt beteende, men kräver ändå inte in någon skatt.

Jag har någon sorts arbetsledande befattning där jag sysselsätter en massa människor på olika sätt, även de HM.

Arbetet innebär att jag stundtals ligger i konflik med de HM för de har bestämt vad som skall gälla.

I olika avhandlingar och sammanställningar finns beskrivet bättre lösningar än på saker och ting som de HM tycker är bäst.

Jag frågar då varför, och de svarar. -Vi har bedömt. Jamen på vilka grunder har ni bedömt? -Beslutet ligger fast.

Eftersom de HM alltid har rätt, är jag inte så övertygad om att mitt arbete leder till framgång.

Kanske borde jag ha satsat på en annan branch än att vara handelsresande i vatten och avlopp. Den som skriver lagarna har alltid rätt, även om det blir fel.

De HM har i alla fall gjort en riktig blunder när de inte har lyckats beskatta mina 3 000 timmar ideéllt arbete jag hitills lagt ner i Sörfjärdens va skandal.

KEN