Archive for maj, 2010

Kretsloppet för fosfor

2010/05/22

Vem kan vara intresserad av detta? Jaa..kanske alla levande organismer, eftersom fosfor är ett livsnödvändigt grundämne i alla levande celler.

Det har ju fungerat bra tidigare, varför har det blivit problem nu?

Varje människa får via mat och dryck i sig olika näringsämnen, även fosfor. Men det som kommer in skall också ut. Tidigare var detta inget problem, åkrarna gödslades naturligt av alla kreatur som gick lös ute, även människor gjorde sina behov utomhus eller på torrdass.

Problemen började när jordbruket rationaliserades, och vi skaffade WC och byggde avloppsreningsverk.

Nu måste jordbruket konstgödsla åkrarna med fosfor bl.a. De kommunala avloppsreningsverken får ta emot ca två gram fosfor per dag från varje person. Fosforn renas bort med hjälp av järnklorid för att den inte skall komma ut i havet. Den bortrenade fosforn, som nu består av järnfosfat är inte vattenlöslig, och kan inte spridas på åkrarna, utan läggs istället på deponi i gamla gruvhål mm. Fosforn har därvid försvunnit ur kretsloppet.

Ny fosfor måste då tillföras från ställen där man kan hitta detta. Vid malmbrytning utvinns fosfor som en biprodukt, än så länge.

Forskare vid Linköpings universitet beräknar att fosforproduktionen når sin topp någon gång omkring år 2030. Därefter kommer den att dala ner till en bråkdel av vad den är i dag.

I mitten på detta sekel kan vi räkna med sämre skördar, samtidigt som jordens befolkning ökar med 2 miljarder människor.

En åtgärd som vi kan vidta är att varje människa skaffar en egen häst, samt att vi slutar använda toaletten och i stället springer ut på gräsmattan eller i naturen och pinkar. Vi kan även sluta dricka coca cola och läsk som innehåller fosforsyra, eller åka in en bit i landet när vi skall pinka ut läsken.

KEN

Spiken i kistan

2010/05/19

Backens skola i Harmånger skall läggas ner.

Varför? Färre barn i årskullarna gör det olönsamt att ha för många skolor utspridda i kommunen.

Till varje stort beslut som tas måste en ordentlig utredning göras. Har detta gjorts? Tydligen inte, eftersom kritik kommer upp ideligen, och inte besvaras av ansvariga i kommunen.

Har någon konsekvensbeskrivning gjorts?

Vid flyttning av  inventarier, och tillverkning, kan konsekvenserna lätt förutses. Däremot vid flyttning av människor är det betydligt svårare att förutse konsekvenserna.

Att lägga ner en skola, är ett av de större ingreppen i männinskors privatliv som görs.

Harmångersbor kan inte tydligt se att Bergsö skola skulle vara ett bättre alternativ. Kostnader och konsekvenser har inte redovisats på ett tydligt sätt.

För ett antal år sedan gjordes en kostnadskalkyl över vad det skulle kosta att anpassa verksamheten till Bergsjö eller Backen. Det skulle för Bergsjös del kosta ca 20 miljoner, och för Backen ungefär lika mycket. Nu har det blivit betydligt billigare. Varför?

Hur ser det ut på intäktssidan? Kalkylen bygger på att eleverna flyttar med, men om de inte göt det, i valfrihetens namn vad händer då?

Fullmäktigebeslutet har tagits i laga ordning, men på vilket sätt? Några ledamöter var borta och ersattes av suppleanter. Hur hade utfallet blivit om så inte varit fallet? Beror demokratin på slumpen, eller går det att manipulera vilka ledamöter som skall vara närvarande?

Med en endaste rösts övervikt togs beslutet. Fundera, och fundera igen om något år.

KEN

Bröllop

2010/05/12

I dagarna tre pågick brölloppet. Förberedelsen, festen, och städningen.

Jag har nu gift bort min enda brorsdotter, den första flickan i den mansdominerande Nordlundska släkten på 70 år.

 Fast egentligen har jag inte engagerat mig mer än som inbjuden gäst, men ändå.

Vigseln gick utmärkt. De lovade att älska varandra i nöd och lust, vilket jag tror att de har ambitioner att hålla. Tyvärr har jag inga bilder på brudparet, men bruden hade i alla fall en lång vit klänning, och allt var så vackert och högtidligt.

Vid den efterföljande festen fick vi en god buffé, där alla fick äta sig mätta. Lagomt mycket tal och spex förgyllde kvällen. Alla verkade trivas och ha trevligt under festen.

Eftersom jag tillhörde den äldre generationen kände jag mig manad att avvika tidigt på småtimmarna, så att ungdomarna fick dansa och ha kul utan några gammelgubbars överinseende.

Nu tillhörde jag de långväga resenärerna, frånsett Erik som åkte ända från Kanada. Därför passade jag på att ”göra” Karlstad med omnejd när jag ändå var där, samt besöka släktingar med familjer.

Karlstad är en vacker stad med alla sina vattendrag vid Vänerns norra strand. Men fy så kallt det blåste när sydvinden friskade på.

KEN

Vulkaner och jordbävningar

2010/05/04

Alla minns den snö som föll i fjol, eller i vintras rättare sagt.

Då var tidningsrubrikerna fulla av kyla, snö och elände. Det var trafikproblem och takras om vartannat, men nu är allting glömt.

Vad jag förstår så kommer en vinter till om drygt ett halvår, men ingen tror att den blir likadan. Vi får väl se när den dagen kommer.

För några veckor sedan öppnades en vulkan på Island som fick mycket allvarliga störningar på flygtrafiken. Nu är också den saken glömd. Ingen tror att det kan inträffa igen. Vulkaner brukar dyka upp med jämna eller ojämna mellanrum, ingen vet när.

Nu senast är det en oljeborrplattform som har kapsejsat utanför den amerikanska ostkusten. Det läcker ut ca en miljon liter olja per dygn i havet, och ingen vet hur man skall kunna täppa igen hålet. Enligt experterna kommer det att ta flera månader innan man har lyckats stoppa läckaget. Sedan kommer problemet med att försöka sanera stränderna om det nu överhuvudtaget går.

Jordbävningar har vi haft ett flertal senaste året, men saker och ting glöms fort.

Vad kan allt detta bero på?

En del beror på mänsklig verksamhet, medan andra saker sker spontant. Men om det nu är så att den mänskliga verksamheten indirekt påverkar jorden så att vår moder jord börjar reagera och säga ifrån, då är det dags att börja fundera i andra banor.

Forskarna är fullständigt eniga om att vi tär på jordens resurser på ett sätt som inte är hållbart i längden. Vi går med andra ord mot en total kollaps. Det enda forskarna är oense om är tidpunkten när det inträffar.

Mitt förslag är att vi kör som vi alltid har gjort, sedan kanvi fråga oss. Hur kunde det bli så här?

När ingen annan bryr sig varför skall då jag engagera mig ? Eller har jag fel? 

KEN